Hotel Pod Sluncem a jeho místo ve vesmíru

Náš hotel se jmenuje Pod Sluncem. Víte ale, jak daleko od Slunce se nachází? Toto i spoustu dalších zajímavých údajů si řekneme v dnešním článku.

Sdílet tento článek:

Tak tedy fakta.

Hotel Pod Sluncem:

  • se nachází 310 metrů nad hladinou moře
  • je vzdálen 6366 kilometrů od středu Země
  • se vlivem zemské rotace pohybuje spolu se zemským povrchem rychlostí 1072 km/h východním směrem

Spolu s planetou Zemí:

  • obíhá kolem Slunce ve vzdálenosti přibližně 150 miliónů kilometrů
  • jeden tento oběh mu trvá 365.24 dne
  • kolem Slunce obíhá rychlostí 29.78 km/s (odpovídá 107 200 km/h)

Spolu s planetou Zemí, Sluncem, ostatními planetami a okolními hvězdami:

  • se nachází v jednom ze spirálních ramen naší Galaxie, které se říká Mléčná dráha
  • kolem středu Mléčné dráhy obíhá (spolu s ostatními hvězdami) rychlostí 220 km/s, což odpovídá 792 000 km/h
  • jeden oběh kolem středu naší Galaxie dokončí za 240 miliónů let

A přesto u nás můžete v klidu ležet na lehátku a dívat se na hvězdy bez obav, že by se vám ze všech těchto pohybů a rychlostí zatočila hlava.

Upřesnění pod čarou - vzdálenost od středu Země

Měření vzdálenosti od středu Země: http://www.summitpost.org/distance-to-the-center-of-the-earth/849764

Planeta Země nemá přesně kulový tvar, vlivem své rotace je lehce zploštělá na pólech a její tvar odpovídá rotačnímu elipsoidu. Vzdálenost od středu Země závisí tedy na zeměpisné šířce daného místa, největší je na rovníku (6378 km) a nejmenší na pólech (6356 km).

Rozdílná vzdálenost od středu Země v závislosti na zeměpisné šířce

Rozdílná vzdálenost od středu Země v závislosti na zeměpisné šířce
(pro názornost je zploštění Země na obrázku mnohem výraznější než ve skutečnosti)

Zploštění Země má ještě jeden zajímavý důsledek. Všichni víme, že nejvyšším bodem světa je Mount Everest s výškou 8848 metrů nad mořem. Místem nejvíce vzdáleným od středu Země je však nejvyšší hora Ekvádoru Chimborazo, vysoká 6310 metrů.

Jakto?

Vysvětlení je jednoduché. Ekvádor se nachází na rovníku, vzdálenost mořské hladiny na rovníku od středu Země činí 6378 kilometrů. Tedy vzdálenost vrcholu hory Chimborazo od středu Země spočítáme jako vzdálenost nulové výšky (tj. mořské hladiny) od středu Země a výšky hory. Zaokrouhleno na kilometry dostaneme 6378 + 6 = 6384 kilometrů.

Mount Everest se naproti tomu nachází na 28. stupni severní šířky, kde vzdálenost mořské hladiny od středu Země vychází na 6373 kilometrů. Přičtením výšky Mount Everestu (opět zaokrouhleno) dostaneme 6373 + 9 = 6382 kilometrů.

Mount Everest, nejvyšší hora světa, je tedy svým způsobem o celé 2 kilometry nižší než nejvyšší hora Ekvádoru.